KortInfo Kortopslag – gør avanceret GIS brugervenligt

KortInfo Kortopslag bidrager til at data får ekstra værdi. Modulet tilbyder en lang række forskellige værktøjer målrettet diverse arbejdsopgaver. Hermed kan brugere på alle niveauer drage fordel af webGIS.

Brug dine data med kortopslag

Med modulet KortInfo Kortopslag bliver det nemt at vise temalag i webGIS. Organisationen kan altså med webGIS vise data på kort, uanset om det er egne data eller data udstillet fra eksterne datakilder.

Samtidig kan brugeren få mulighed for at

 • søge på fx adresse
 • vise lag
 • se signaturforklaring
 • anvende beskrivelsesfunktion
 • lave konfliktsøgning
 • måle arealer og længder
 • gøre brug af forskellige tegningsværktøjer
 • gøre brug af dobbelt baggrundskort
 • printe
 • anvende avanceret filterfunktion
 • anvende workspace

Styrken i kortopslagsmodulet er, at det er nemt at målrette sin information til den enkelte målgruppe og bruger.

Målrettet data med brugerorienteret søgning

Med søgning på fx adresse bliver det enkelt at finde stedet.  Med udgangspunkt i stedet kan brugeren fx se eller arbejde med data knyttet til stedet. Brugeren kan også anvende søgning på egne data. Det betyder at fx en medarbejder i forsyningen kan søge på en brønd, mens en kommunemedarbejder ønsker at søge på lokalplan. Søgningen bliver derfor brugerorienteret.

Bedre information med struktureret mappevisning

Med KortInfo modulet Kortopslag vises lag eller temaer via mappevisning, kendt fra almindelige windows stisystemer.  Til de enkelte lag og temaer kan knyttes supplerende beskrivelser og ikoner. Funktioner som gør det lettere at finde de relevante lag og temaer.

Farvekoder gør det let at læse kortet

Signaturforklaring viser dine lag og temaer grafisk. Det sker med anvendelse af farver og symboler. Signaturforklaringen bliver dermed et godt supplement til kortet, som bliver lettere at læse og forstå.
Brugerne kan også oprette egne signaturer der kan printes.

Supplerende beskrivelser maksimerer informationen

Beskrivelsesfunktionen supplerer farvekoden. Det øger informationsmængden som dermed optimeres yderligere.

Konfliktsøgning giver hurtig overblik

KortInfo Kortopslagsmodul indeholder Konfliktsøgning, der kan anvendes som analyseværktøj til bl.a. sagsbehandling i eksempelvis miljø- og byggeafdelingen. Konfliktsøgninger opsættes af administrator. Konfliktsøgninger giver et hurtigt overblik over eventuel konflikt der skal håndteres i forbindelse med det videre arbejde. Resultatet kan eksporteres i flere forskellige formater, for at lette videre arbejde.

Øg kendskab til dit sted med måleværktøj

Et værktøj gør det muligt at måle omkreds, areal og længde. Man kan måle på flere sammenhængende linjestykker og få oplyst både delstrækning foruden samlet mål. Udbyttet er supplerende oplysninger om afstande og arealer angående stedet. Oplysningerne kan printes til videre arbejde.

Tegn direkte på kortet for præcis information

Med modulet KortInfo Kortopslag kan du ved hjælp af redlining tegne direkte på kortet. Udover mulighed for at fremhæve fx en bygning, giver det også en mere præcis information. Redlining kan gemmes, deles, printes og downloades.

Dobbelt baggrundskort

Dobbelt baggrundskort kan opsættes på to måder; ved siden af hinanden eller med transparent så begge kort kan ses oven på hinanden. En slider afgør hvor meget der skal vises af det enkelte kort. Anvendelse af dobbelt baggrundskort giver brugeren supplerende information ved fx at benytte to typer kort som fx luftfoto og tegnede kort eller historiske og nyere luftfotos. Det dobbelt baggrundkort kan printes.

Print dit kort og få bedre dokumentation

Det er let at printe kort i pdf eller png. Det betyder at kortet kan anvendes som fx bilag eller illustration i forbindelse med videreformidling. Du kan opsætte flere print-muligheder ud fra standardiserede printskabeloner.

Find kun relevante data med filterfunktion

Modulet giver mulighed for at opsætte filtre. Det betyder at brugeren kan udvælge præcis de data som er relevante og få disse vist på kort. Fokus på relevante data giver et bedre overblik.

Vend hurtigt tilbage til kortet med brug af workspace

Arbejde foretaget i et kort kan gemmes ved anvendelse af funktionen workspaces. Det gør det let for brugeren at vende tilbage til samme kortudsnit, tændte temaer og printtekster ved senere justeringer. Workspaces kan også deles med andre, så I ser og arbejder med samme kort.


Øvrige KortInfo moduler

Læs om vores øvrige moduler til KortInfo 

KortInfo Nyhedsbrev

For tilmelding til KortInfo Nyhedsbrev 

Kontakt vores GIS-konsulent

Ring eller send en mail 

Kontaktpersoner

Mikael KræppingMikael KræppingProjektlederAarhusT: +45 8732 5812E: mkr at niras dot dk
Yderligere kontaktinfo
© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: kortinfo@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter