KortInfo Editering - vedligehold af data i webGIS sparer ressourcer

Med uddelegering og flytning af simpel vedligehold af data fra desktop til webGIS kan kommunen opnå flere besparelser. Samtidig er der skabt mulighed for, at data hurtigere og mere enkelt kan opdateres.

Vedligehold af data i webGIS giver værdi flere steder

Simpel vedligehold af data kan flyttes fra desktop til webGIS fordi KortInfo Editering er let og intuitiv at anvende.

Det betyder, at

  • kommunen kan spare ressourcer på desktop-licenser
  • medarbejderen ikke nødvendigvis skal besidde særlige faglige kompetencer for at kunne løse opgaven
Styring af rettigheder gør det let at uddelegere

Med modulet KortInfo Editering kan administratoren gruppere brugerne og tildele dem forskellige rettigheder i forbindelse med ændring af data.

Brugerne får direkte på kortet rettighed til

  • kun at rette attribut-data
  • kun at oprette objekter
  • kun at slette objekter
  • både at ændre, oprette og slette attributter og objekter

Dermed bliver det muligt at uddelegere simpel vedligehold til de personer, der har relevant forudsætning og viden i forhold til at løfte de enkelte vedligeholdelsesopgaver.

Uddelegering sikrer hurtig og let opdatering

Når opgaven med vedligehold af data flyttes til fagpersoner optimeres processen, idet vejen fra viden til opdaterede data er kort. Det betyder at hvis fx en institution får nyt telefonnummer, kan dette hurtig rettes af en medarbejder i Børn Og ungeforvaltningen uden at involvere GIS-afdelingen.

Krav til nøgledata optimerer datagrundlaget

Med KortInfo Editering kan administratoren opsætte en række felter til data, som altid skal udfyldes i forbindelse med en oprettelse. Dette sikrer at data er fyldestgørende og retvisende.

Visning af MapInfo filer i KortInfo giver flere fordele

Der er mulighed for at udstille indkomne MapInfo filer med funktionen egne lag. Dermed opnår brugeren mulighed for at ændre data og returnere disse. En arbejdsgang som sparer tid og desktop-licenser samt sikrer løbende opdatering af data. Laget kan afslutningsvis gøres synligt for resten af organisationen med og uden rettigheder for editering.


KortInfo cases

Læs hvordan vores brugere anvender KortInfo

Øvrige KortInfo moduler

Læs om vores øvrige moduler til KortInfo

KortInfo, Editering datablad

Hent datablad for KortInfo Editering her (.pdf, 335 KB)

KortInfo Nyhedsbrev

For tilmelding til KortInfo Nyhedsbrev

Kontakt vores GIS-konsulent

Ring eller send en mail

Kontaktpersoner

Mikael KræppingMikael KræppingProjektlederAarhusT: +45 8732 5812E: mkr at niras dot dk
Yderligere kontaktinfo
© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: kortinfo@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter