Udfordringerne er afgørende

Kunde: Skive Kommune

Projektdato: 10-2011

Udvikling af gode ideer optimeres, når processen understøttes med udfordrende spørgsmål og konstruktiv dialog. Disse faktorer er fremtrædende i forbindelse med en udviklingsopgave, som blev initieret af Skive Kommune.

Ideen udviklede sig, da den blev udfordret

I efteråret 2011 opstår et ønske og behov for ny funktionalitet hos Skive Kommune. Målet er en mere intuitiv information til borgerne samt en mere ensartede adgang til data.

Ideen er oprindeligt tiltænkt anvendelse i digitale planer, men undervejs i udviklingsprocessen ændres både idé og system for udstilling og anvendelse. Jan Ipland, stadsarkitekt v/ Skive Kommune fortæller, ”jamen NIRAS stillede spørgsmål til min idé, de udfordrede mig og det kunne jeg godt lide. Det gav mig en god fornemmelse”.

Helt fra den første kontakt bliver idé og funktion belyst fra flere sider og med flere involverede hos såvel Skive Kommune som hos NIRAS. Muligheder og potentialer bliver diskuteret og flere ideer skitseres. ”Ja vi er bestemt blevet udfordret”, siger Jan Ipland.

Lige så afgørende for optimal løsning af opgaven er anvendelse af de forskellige kompetencer, som NIRAS besidder. NIRAS har medarbejdere med lang erfaring indenfor både digital planlægning og webGIS. Afhængig af opgavens art bliver de forskellige partere involveret i processen.

Samlet er forløbet præget af et solidt samarbejde på tværs med fokus på at indfri Skive Kommunes ønske. Jan Ipland fortæller, ”NIRAS har på intet tidspunkt lovet os noget som de ikke kunne levere, og jeg kan sagtens forestille mig, at NIRAS skal hjælpe mig igen”.

Der er allerede flere ønsker på tegnebrættet hos Skive Kommune, og NIRAS er i dialog med Skive Kommune med henblik på igen at hjælpe med udvikling af nye features.

© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: kortinfo@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter