Thisted Kommune

Kunde: Thisted Kommune

KortInfo - et godt værktøj

Siden Thisted Kommune har taget NIRAS’ webGIS-løsning KortInfo i anvendelse, er der sket flere ting i forhold til anvendelse og udbredelse af GIS i kommunen.

Med KortInfo har Thisted kommune fået et nyt og effektivt redskab til sagsbehandling. Flere har fået adgang til data med KortInfo, hvilket har skabt mulighed for en forenkling af sagsgangen. Derudover har den enkelte sagsbehandler i kommunen selv adgang til de fleste data i KortInfo, og dermed adgang til samstilling af data, konfliksøgning, ejendomsopslag mm.

En anden væsentlig faktor er reducering af omkostningerne til IT-løsninger og –applikationer. ”Vi har allerede opsagt en del desktop-licenser” udtaler Mette Skjoldahl, GIS-koordinator ved Thisted Kommune. Hendes forventning er, at dette giver mulighed for omfordeling af de begrænsede økonomiske ressourcer. Thisted kommune vil bl.a. gerne involvere sig i den videre udvikling af KortInfo. Mette Skjoldahl tilføjer, at ”NIRAS er meget lydhør overfor brugernes ideer og input”.

I Thisted Kommune har man forsat fokus på at udbrede KortInfo med henblik på at opnå besparelser i de enkelte arbejdsgange. ”KortInfo er et godt værktøj”, siger Mette SKjoldahl. Med tiden forventer hun at få udbredt det nye værktøj yderligere – også til de øvrige forvaltninger.

© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: kortinfo@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter