Svendborg Kommune

Kunde: Svendborg Kommune

Projektdato: 11-2010

GIS også for ”Børn og Unge”

Læs her fortællingen om hvordan Svendborg Kommune har bredt anvendelse af GIS ud i kommunen.

I foråret 2010 begynder man i Svendborg Kommune at se på mulighederne for at rationalisere og optimere skolerne i kommunen. Direktør Jan Præstholm for området Børn og Unge kender i forvejen til mulighederne ved anvendelsen af GIS og beder derfor GIS-kontoret om at indgå i et tværgående samarbejde med henblik på det foreliggende skolestrukturarbejde. Som arbejdsredskab vælger GIS-kontoret blandt andet at bruge KortInfo.

Flere processer

I første omgang indgår egne data om blandt andet befolkningstilvækst og forventede elevtal i analyserne. De forskellige scenarier bliver illustreret direkte på skærmen via KortInfo - en overskuelig og enkel løsning til glæde for alle i arbejdsgruppen.

Da de forskellige forslag skal offentliggøres i forbindelse med efterfølgende høringsfase, vælger Svendborg Kommune igen at benytte KortInfo som formidlingskanal. Borgerne kan på kommunens hjemmeside se og kommentere de forskellige forslag, som alle vises via KortInfo.

Da den endelige beslutning bliver truffet i november 2010, og de nye skoledistrikter skal meldes ud til offentligheden, sker det igen blandt andet via KortInfo. Borgerne kan nu i KortInfo se hvilket skoledistrikt de tilhører. Igen er det med en enkelt og overskuelig løsning, som er anvendelig også uden forudgående kendskab til GIS.

Flere gevinster

I henhold til GIS-koordinator Astrid K. Andersen, Svendborg Kommune er der flere gevinster ved at bruge KortInfo både internt og eksternt.

Internt har kommunen sparet en del på møde-kontoen, idet medarbejderne har været i stand til at lave det meste analysearbejde før møderne. Og i de tilfælde hvor en medarbejder fik brug for råd og vejledning, var GIS-kontoret parat med hjælp, så brugeren hurtigt kom videre. Samtidig har man også sparet tid på sagsbehandling, da de forskellige scenarier kan ses med det samme på et kort. ”Det virker godt, når man med det samme kan se de fysiske ændringerne på et kort” siger Astrid K. Andersen.

Eksternt er der også store gevinster at hente. Ved at vise skoledistrikterne på kommunens hjemmeside er data hurtigt tilgængelige og på en omkostningseffektiv måde.

Med de nye udvidelser af filterfunktionen kan kommunen samtidig tilbyde borgerne at søge på forskellige klassetrin, hvilket skaber en høj grad af brugervenlighed.

© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: kortinfo@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter