Faxe Forsyning

Kunde: Faxe Forsyning

Projektdato: 11-2010

Nye muligheder for forsyningsvirksomhederne

I efteråret 2010 indgik Faxe Forsyning et nyt og spændende samarbejde med NIRAS Informatik omkring implementering af KortInfo.

Hermed får Faxe Forsyning mulighed for at distribuere relevante GIS-data til både kommuner, borgere og LER. Som en del af implementeringen af KortInfo får Faxe Forsyning samtidig mulighed for at distribuere baggrundskort til andre mindre forsyningsvirksomheder i deres lokalområde. Dette sker mod et mindre gebyr, som således skaber et indtægtsgrundlag for forsyningen.

De mindre forsyningsvirksomheder, som ønsker at samarbejde med Faxe Forsyning, kan efterfølgende, via en lettilgængelig og enkel KortInfo-løsning, ligeledes udstille deres ledningsdata enten via egen hjemmeside – eller via Faxe Forsyningens hjemmeside.

Umiddelbar fordel

Administration af de mindre forsyningers GIS-data foretages af Faxe Forsyning, da de i højere grad end de mindre forsyninger har både medarbejdervolumen og faglige kompetencer til at varetage denne opgave.

Med den ovenstående model kan de mindre forsyningsvirksomheder også opfylde deres forpligtelser – og dette på en overskuelig måde. Gevinsten er højere datakvalitet samtidig med, at gældende lovkrav overholdes.

Fordelen for Faxe Forsyning er, at de med dette initiativ har gjort sig til en central spiller, som aktivt er med til at sikre højere datakvalitet. Samtidig har de også sikret sig medindflydelse på udviklingen fremover i forhold til datakvaliteten af ledningsdata i området.

Samarbejde skaber værdi

Samlet illustrerer samarbejdet mellem store og mindre forsyningsvirksomheder om samdrift af geografisk informationsteknologi et skifte i forretningsstrategi hos forsyningerne. Fokus er effektiv drift og sikker dokumentering af værdier. Alt sammen med det formål at levere en sikker og effektiv vandforsyning. Effekten er åbenlys og logisk, idet kompetencer samles centralt, så data skabes og vedligeholdes ét sted og endeligt distribueres til relevante brugere via webservices.

Baggrunden

Da Faxe Forsyning blev dannet, som resultat af forsyningsbranchens adskillelse fra kommunerne, blev virksomheden samtidig ansvarlig for et spildevandsanlæg samt to vandværker.

Med selskabsdannelsen fulgte også krav om overholdelse af gældende lovkrav til både spildevands- og vandforsyningsselskaber. Lovkrav som er stadig stigende, hvilket medfører et stort pres på de administrative rutiner.

Som reaktion på dette gennemførte Faxe Forsyning en undersøgelse af, hvilke muligheder der var i markedet for at imødekomme de øgede lovkrav til forsyningsvirksomhederne – uden at gå på kompromis med datakvaliteten. Samtidig skulle en løsning også afhjælpe den store administrative byrde, som belaster især mindre forsyningsvirksomheder.

Efter en grundig forretningsanalyse kontaktede Faxe Forsyning NIRAS Informatik, og en spændende forretningsmodel for begge parter tog sin begyndelse.

De præcise behov blev kortlagt, og på baggrund af dette blev det vurderet, at en KortInfo webGIS-løsning vil være den bedste løsning til Faxe Forsyning.

© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: kortinfo@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter